Kiinteistönvälitys - vuokravälitys - Aalto LKV
Elina Aalto-Waltimo

Elina Aalto-Waltimo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Helsingin Sanomat – Mielipidekirjoitus: Vuokranantaja on lähes aseeton huonon vuokralaisen edessä

VUOKRANANTAJA on aseeton, kun vuokralainen laiminlyö vuokranmaksuvelvollisuutensa. Vuokrasuhteen ongelmatilanteissa moni yllättyy vuokralaisen vahvoista oikeuksista.

Asuntosijoittaja investoi vuokraamaansa asuntoon merkittävän rahasumman. Kuukausikulut – esimerkiksi vastikkeet, lainanhoitomenot, ja ylläpitokulut – saattavat muodostua suuriksi. Ne juoksevat huolimatta siitä, maksaako vuokralainen vuokransa.

Oikeuskäytännössä olennaisena vuokranmaksun laiminlyöntinä on pidetty kahden kolmen kuukauden maksamattomia vuokria. Vuokrarästit oikeuttavat vuokrasopimuksen purkamisen. Kun vuokralainen kieltäytyy muuttamasta asunnosta vuokrasopimuksen purusta huolimatta, vuokranantajan on laadittava purku- ja häätökanne.

Käräjäoikeuden käsittely ja häädön toimeenpano vaativat usein kuukausien odotuksen. Vuokranmaksuvelvollisuutensa laiminlyövästä vuokralaisesta eroon pääsy koettelee vuokranantajan kärsivällisyyttä ja kukkaroa. Vuokransa maksamatta jättävä saattaa myös laiminlyödä asunnosta huolehtimisen ja aiheuttaa vuokrarästien lisäksi siivous- ja remontointikuluja.

Vuokranmaksu on vuokralaisen velvoitteista tärkein. On yleisen oikeustajun vastaista, että keskeisintä velvoitettaan rikkova vuokralainen voi jatkaa asumista jopa kuukausien ajan. Lakia noudattava vuokranantaja tyytyy seuramaan sivusta ja odottaa, milloin ulosottoviranomainen toimeenpanee häädön. Mennessään tänä aikana omistamaansa asuntoon, tyhjentäessään sen tai sarjoittaessaan lukon omin päin vuokranantaja syyllistyy rangaistavaan tekoon, kotirauhan rikkomiseen.

Pitkittyneessä ongelmatilanteessa vuokralaisen asettaman vakuuden merkitys jää vähäiseksi. Laki mahdollistaa kolmen kuukauden vuokraa vastaavan vakuuden vastaanottamisen, mutta yleisesti vuokralaiset ovat kykeneviä maksamaan vain yhden tai kahden kuukauden vuokraa vastaavaan vakuuden.

Vuokranantajalla tulisi olla mahdollisuus tehdä haastehakemus aikaisemmassa vaiheessa, saada käräjäoikeuden ratkaisu ja häätöpäätös viipymättä sekä oikeus ilman kohtuutonta viivytystä etsiä uusi vuokralainen, joka kunnioittaa hänen käyttöönsä uskottua asunto-omaisuutta.

Häädön nopeuttaminen tuomioistuimen määräämällä niin sanotuilla turvaamistoimella ei tarjoa todellista ratkaisua ongelmaan, sillä turvaamistoimen käyttö edellyttää vuokranantajalta jopa tuhansien eurojen hakijavakuuden asettamista.

Viime aikoina on käyty keskustelua tuomioistuintemme ruuhkautumisesta ja lisärahoituksen tarpeesta. Olisiko syytä käsitellä vuokrasuhteita koskevat vähäiset riidat erillisessä, kevennetyssä menettelyssä?


Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksena 9.11.2021

Katso lisää