AKA Kiinteistöarviot

Olen Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA, KHK).

Minulla on yleisauktorisointi, joten suoritan niin tonttien, liiketilojen, asuinkiinteistöjen kuin erikoiskohteidenkin arviointeja. AKA-arvio tilataan, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviota esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa.

AKA-arvioijana määritän toimeksiannon ja katselmuksen perusteella kiinteistön arvon ja laadin kirjallisen arviolausunnon. Arviolausuntoa varten perehdyn kattavasti kiinteistön arvoon vaikuttaviin seikkoihin kuten kaavaan, käyttötarkoitukseen, alueen toteutuneisiin vertailukauppoihin, uudisrakentamisen kustannuksiin sekä sijoittajien tuottovaatimuksiin.

AKA-arvioijalla on oltava arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja vuosien työkokemus alalta. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija KHK on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta vastaa kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja toiminnan valvonnasta.

Kiinteistöarvion hintaan vaikuttavat mm. kohteen luonne, monimutkaisuus ja arvioinnin laajuus. Pyydä arviointitarjous sähköpostitse: elina@aaltolkv.fi