Elina Aalto-Waltimo

Elina Aalto-Waltimo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Helsingin Sanomat – Mielipidekirjoitus: Kiinteistönvälittäjille on asetettava pätevyysvaatimus

Helsingin Sanomat kirjoitti (9.10.) aiheellisen jutun kiinteistönvälittäjien rikkeistä.

Kiinteistönvälittäjältä vaaditaan laajaa osaamista muun muassa juridiikan eri osa-alueilta, rakennustekniikasta ja verotuksesta.

Päätyminen laiminlyönteihin on odotettua. Kiinteistönvälittäjät ovat työn vaativuuteen nähden usein alikoulutettuja. Osaamistaso jättää toivomisen varaa. Alalle tulemisen kynnys on olematon. On vihdoin saatava pätevyysvaatimus, jota ilman työskentelyn ei tule olla mahdollista edes tilapäisesti.

Laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinto (LKV) vaaditaan vain osalta välitystyötä tekevistä. Jopa näin kevyttä vaatimusta kierretään monin tavoin muun muassa haamutyöntekijöin ja harjoittelijoiden kautta. LKV-tutkintoa ei ole vaadittu kaikilta, koska välittäjiä ei ole riittävästi. Miten vastaava logiikka osaamattoman työvoiman hyväksymisestä toimisi muilla aloilla, esimerkiksi terveydenhuollossa?

Etenkin kiinteistöt ovat usein vaativia ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden kaupassa ongelmien mahdollisuus on sitä suurempi mitä osaamattomampi välittäjä on kyseessä. Välittäjältä vaaditaan laajaa osaamista muun muassa juridiikan eri osa-alueilta, rakennustekniikasta ja verotuksesta. Asuntoesittely on murto-osa välittäjän työstä.

Alalle tulemisen kynnys on olematon.

Syyllisiä alan osaamisvajeeseen ja ammattietiikan puutteesta johtuviin rikkeisiin ovat niin lainsäätäjä, alaa valvova viranomainen aluehallintovirasto (avi) kuin alan liitotkin. Toimeksiantajan kannattaa valita merkittävän omaisuuseränsä välittäjä mieluummin pätevyyden kuin ”somepresenssin” perusteella.

Kiinteistönvälitysalan keskusliitto tekee arvokasta työtä alan kehittämiseksi mutta näyttää epäonnistuneen pätevyysvaatimusten suhteen. Liiton hallitus koostuu lähinnä suurten ketjujen edustajista, joiden motiiveja voi arvailla.

Rekrytointi on alan suurin kompastuskivi. Provisiopalkkaisella alalla ajatellaan, että osaamiseen ja taustaan katsomatta halukkaille kannattaa antaa mahdollisuus kokeilla välitystyötä. Kun kiinteää palkkaa ei makseta, rekrytointi ei ota jos ei annakaan.

Tutkinto- ja pätevyysvaatimus on avain alan tasalaatuisuuteen, ammattimaisuuteen ja arvostukseen.

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksena 13.10.2022

Katso lisää